شروع کلاس های آموزش مداحی در شهرستان های سمنان ومهدیشهر

بسیج مداحان استان سمنان: کلاس های آموزش مداحی خواهران وبرداران با هدف شناسایی استعدادها وارتقا سطح معنوی وبصیرتی مداحان در شهرستانهای سمنان ومهدیشهر آغاز شد.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان استان سمنان:کلاس های آموزش مداحی خواهران وبرداران با هدف شناسایی استعدادها وارتقا سطح معنوی وبصیرتی مداحان در شهرستانهای  سمنان ومهدیشهر آغاز شد.

میثم کرم الدین سرپرست بسیج مداحان شهرستان سمنان در خصوص برگزاری این کلاسها گفت: این کلاسها در  قالب حلقه های صالحین و در دو رده سنی نوجوانان وبزرگسالان(خواهران وبرادران)برگزار می شود.وی در ادامه نیز عنوان کرد که محل برگزاری کلاس های برادران )روزهای یک شنبه(در آموزشگاه معراج اندیشه وخواهران)روز های دوشنبه هرهفته(در مسجد امام حسین(ع)شهرستان سمنان می باشد.

سید حسین کسائیان سرپرست کانون بسیج مداحان مهدیشهر نیز در این باره افزود: کلاس های آموزش مداحان شهرستان مهدیشهر در دورده سنی نوجوانان وجوانان (برادران )روزهای سه شنبه هر هفته در دارالقرآن شهرستان برگزار می شود.

خبرهای تازه