با حضور مدیران کانون های بسیج مداحان استان

جلسه توجیهی برنامه های سال 94 بسیج مداحان استان سمنان

بسیج مداحان استان سمنان:جلسه توجیهی برنامه های سال 94 با حضور مدیران کانون های بسیج مداحان نواحی در دفتر بسیج مداحان استان برگزار شد.

به گزارش بسیج مداحان استان سمنان: جلسه ای با حضور مهدی سعدی مسئول بسیج مداحان استان و مدیران کانون های بسیج مداحان نواحی در دفتر بسیج مداحان استان برگزار شد.

این جلسه که به منظور توجیه برنامه های سال 94 بسیج مداحان صورت پذیرفت هر ساله با ابلاغ برنامه ها از سوی سازمان بسیج تشکیل می­گردد و هدف از تشکیل آن، برنامه ریزی جهت اجرای بهتر برنامه ها توسط مدیران کانون های بسیج مداحان است.

مهدی سعدی مسئول بسیج مداحان در این جلسه گفت: هر چه هماهنگی فی ما بین بسیج مداحان استان و کانون های مربوطه آن در نواحی بیشتر و محکم تر باشد، برنامه های صورت گرفته در طول سال نیز با قوت و اجرای بهتر همراه خواهد بود. وی در ادامه به توجیه برنامه های سال 94 پرداخت و طرفین در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ناصر جورابلویی مدیر کانون شهرستان گرمسار نیز به ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در طول سال 93 بسیج مداحان ناحیه گرمسار پرداخت.

در پایان جلسه نیز لوح یادبودی از طرف بسیج مداحان کشور و بسیج مداحان استان به آقایان ناصر جورابلویی و میثم کرم الدین اهدا گردید.

خبرهای تازه