طی جلسه ای در دفتر جانشین فرماندهی سپاه ناحیه سمنان ،بررسی شد

پیگیری امور شاعران آئینی شهرستان سمنان

بسیج مداحان استان سمنان:در طی جلسه ای در دفتر جانشین فرماندهی سپاه ناحیه سمنان تصمیماتی در مورد پیگیری امور شاعران آئینی شهرستان سمنان توسط اعضای حاضر در جلسه اتخاذ گردید.

به گزارش خبرنگار بسیج مداحان استان سمنان: جلسه ای باحضور جانشین فرماندهی سپاه ناحیه سمنان ، سرپرست کانون  بسیج مداحان و سه نفر از شاعران آئینی  شهرستان سمنان برگزار شد.

 میثم کرم الدین سرپرست کانون  بسیج مداحان شهرستان سمنان در این جلسه ضمن تشکراز فرماندهی سپاه ناحیه سمنان جهت تشیکل جلسه وپیگیری امور شاعران گفت :انجمن شاعران آئینی شهرستان سمنان یکی از فعال ترین انجمن ها دربین انجمن های شاعران آئینی سطح استان است که با توجه فعالیت مستمر این انجمن، می طلبد که پیگیری بیشتری جهت رفع مشکلات این عزیزان داشته باشیم.

 سرگرد مجید دهرویه جانشین فرماندهی سپاه ناحیه سمنان نیز در این جلسه عنوان کرد :با امید به خداوند متعال سپاه ناحیه سمنان حداکثر تلاش خود را جهت رفع  مشکلات انجمن شاعران آینی شهرستان  به کار خواهد بست.

در ادامه جلسه نیز با همفکری وتصمیمات اعضا،برخی از امورات در الویت کاری و پیگیری توسط کانون بسیج مداحان شهرستان سمنان قرار گرفت که شامل:ارتباط بیشتر انجمن شاعران آئینی با بسیج رسانه وروابط عمومی ناحیه سمنان جهت معرفی انجمن، طراحی سایت یا وبلاگ وقرار دادن اشعار شاعران در سایت،چاپ اشعار در برشور ومجلات وبرگزاری مراسم شب شعر برای شاعران از جمله موارد بوده است.

خبرهای تازه