در حوزه هنری شهرستان سمنان برگزار شد.

رونمایی از کتاب شاعره آئینی سر کار خانم مرضیه عاطفی در شهرستان سمنان

بسیج مداحان:در این رونمایی که با حضور فرماندار شهرستان سمنان وجمعی دیگر از مسئولین سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سمنان برگزار شد از کتاب شاعره آئینی خانم مرضیه عاطفی با عنوان (بید لیلی) رونمایی شد.

به گزارش خبر نگار بسیج مداحان استان سمنان:

رونمایی از کتاب شاعره آئینی سر کار خانم مرضیه عاطفی با عنوان (بید لیلی) با حضور فرماندار شهرستان سمنان وجمعی دیگر از مسئولین سپاه ناحیه مقاومت بسیج شهرستان سمنان در حوزه هنری این شهرستان برگزار شد.

خانم عاطفی که از شاعران آئینی شهرستان سمنان می باشند در گفت وگو با خبر نگار بسیج مداحان استان عنوان کرد: کتاب (بید لیلی) شامل اشعار غزل  در وصف اهل بیت(ع)به نگارش در آمده است که امیدوارم مورد استقبال مخاطبین وعلاقمندان به خاندان عصمت وطهارت(ع) قرار گیرد، وی همچنین در ادامه از همکاری فرماندار شهرستان، سپاه ناحیه سمنان و بسیج مداحان استان دررونمایی از این کتاب تشکروقدردانی نمود.

خبرهای تازه